Modelformulier herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Dutch Headshop
De Trompet 1715
1967 DB Heemskerk

Telefoon: 0251 20 62 68
Bereikbaar: Iedere werkdag van 9:00 tot 21:00 uur op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur
info@dutch-headshop.nl


— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :


— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):


— Naam/Namen consument(en)


— Adres consument(en) :


— IBAN Rekeningnummer:


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


— Datum(DD-MM-YYYY):


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Age Gate -NL

Om onze webshop te kunnen bezoeken dien je te bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent


Ja, ik ben 18 jaar of ouder Nee, ik ben nog geen 18

Helaas je moet 18+ zijn om onze site te kunnen bezichtigen